Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ - 6.12.2018

pod linkom Zápisnice....