Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ - 4.10.2018

pod linkom Zápisnice....