Nahláška

Stiahni si tabuľku a vyplnenú pošli na mail romulus2777@gmail.com a vernarskyvlado@gmail.com
 
 
 

Aktuálne údaje po úprave - krátenie košov do auta, preteky z Nemecka sa letia Demmin - Gotha - Schwerin - nahlásiť objednávky do 13.4.2019, dohlásiť prípadné navýšenie objednávok vo vozíku na prvé 3 KT alebo koef.preteky.