Nahláška

Stiahni si tabuľku a vyplnenú pošli na mail romulus2777@gmail.com a vernarskyvlado@gmail.com