Historická úspešnosť

V tejto rubrike si môžte prehliadnuť úspešnosť jednotlivých chovateľov v kategóriach starých holubov , mladých holubov, úspešnosť na krátkych,stredných a dlhých tratiach.

Za spracovanie ďakujeme Ing.V.Fabiánovi