OZNAM

Zápisnica výboru OZ 13.6.2018

Novinky

Záznam teploty a vlhkosti v prepravnej kabíne

Určite si spomeniete ako podal návrh člen ZO Sp.Podhradie - Miloš Boron k možnosti zdokumentovať vývoj teplôt a vlhkosti počas prepravy našich holubov na preteky vo vnútri kabíny. Na preteku Valašské Meziříči 26.6.2016, kedy boli v tieni namerané teploty nad 33 st.C bol prvýkrát použitý tento...
Celý článok

Anketa

Priebežne budeme sledovať názory chovateľov k činnosti OZ. Anketa je anonymná a veríme, že úprimné vloženie vašich odpovedí prinesie pozitívne kroky výboru OZ v danej oblasti.
Celý článok