OZNAM

Mapa pretekov OZ Spiš

  Síce máme ešte ďaleko do pretekovej sezóny, ale predkladáme členom víziu plánu pre rok 2021 : Na mape je ako prvý pretek pod číslom 2 označený ZATOR, ktorý sa ukázal u mláďat ako vhodné štartovacie miesto. Č.3 je pretek JAWORZNO, pod 4 je SOSNICOWICE, č.5 - je LEWIN BRZESKI - je to predsa...
Celý článok

Informácia o pohyboch v rámci členskej základne OZ

Keďže máme za sebou koniec prestupového termínu podľa Stanov SZ , informujeme členskú základňu o výsledkoch "prestupov" , ktoré boli potvrdené k 31.10.2020 1. prechod členov ZO LEVOČA z OZ SNV do OZ SPIŠ 2. prechod 1 člena ZO SP.PODHRADIE do ZO SP.KAPITULA 3.prechod 1 člena ZO SP.PODHRADIE do ZO...
Celý článok

Dar pre víťaza preteku Krmelín

Pán Víťezslav Mácha- Olympia Mácha - venoval pre víťaza preteku Krmelín mláďatko. Blahoželáme p.Birošíkovi Jánovi, ktorý sa stáva jeho majiteľom. Zároveň mu zasiela aj katalog jeho chovných holubov.
Celý článok

Štart sezóny 2020

 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra szchph@agroinstitut.sk   -  www.postoveholuby.sk  – telefax. 004210376537503   Organizátori pretekov poštových holubov Funkcionári OZ a ZO CHPH   VEC Povolenie organizovať spoločné...
Celý článok

Plán 2020

Plán prispôsobený pretekom region Šariš ako aj prípadnej komplikácii prechodu do Poľska  
Celý článok

Priradenie čípov

Touto cestou upozorňujem majiteľov EKS aby do prvého preteku zaslali evidenciu priradenia čípov jednotlivým holubom ( ešte pred nasadením holubov na pretek !!!! ) A aby ste to nenechávali na poslednú chvíľu ako to poznám, tak nech to je do 1.5.2020 !!!! - zašle výcvikár v spoločnej obálke
Celý článok